نوشته‌ها

مشاور بیمه

 

بهترین زمان مشاوره :

بعد از بروز حادثه و قبل از اعلام خسارت به شرکت بیمه

و قبل از حضور در هر جلسه ای ، تایید هرگونه سندی ، ارسال هرگونه گزارش یا لیستی .

ادامه نوشته

وکیل بیمه

 

در این نوشته می خواهیم به این سئوالات  پاسخ دهیم که :

 1.  برای انجام هرچه بهتر امور بیمه ای خود (بیمه های تجاری) از خدمات چه اشخاص و یا سازمانهایی استفاده نماییم  ؟
 2. وکلا و کارشناسان مستقل و توانمند بیمه ای در کشور چه کسانی هستند ؟
 3. بازاریاب بیمه ؛ نماینده شرکت بیمه ؛ کارگزار بیمه ؛ کارشناس شرکت بیمه ؛ مشاور بیمه ؛ ارزیابان خسارت بیمه ؛ وکیل بیمه ای یا … ؟

 

ادامه نوشته

کارشناس بیمه 

 برای انجام هرچه بهتر امور بیمه ای خود (بیمه های تجاری) از خدمات چه اشخاص و یا سازمان هایی استفاده نماییم  ؟

در این نوشته می خواهیم به این سئوال پاسخ دهیم که :

 •  برای انجام هرچه بهتر امور بیمه ای خود (بیمه های تجاری) از خدمات چه اشخاص و یا سازمانهایی استفاده نماییم  ؟

ادامه نوشته

پرداخت غرامت تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد) دیه ثالث

و هزینه های پزشکی بیمارستان خصوصی

ادامه نوشته

تصادف با قطار و دریافت غرامت فوت ( دیه کامل) از موسسه بیمه

 

پوششهای بیمه ای : هیچگونه بیمه نامه ای وجود ندارد.

نوع حادثه : تصادف عابر با لوکوموتیو راه آهن

ادامه نوشته

دریافت خسارت بیمه آتشسوزی هتل (وثیقه بانک)از طریق هیأت کارشناسی  

الف ) خلاصه پرونده :

 

 • نوع بیمه نامه : آتشسوزی مرهونات بانکی (هتل)
 • موضوع و ارزش مورد بیمه  : هتل ۴,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • پوشش های بیمه نامه :  انفجار،صاعقه ، زلزله
 • علت حادثه طبق گزارش مقامات صلاحیتدار: اتصال سیم برق و بروز آتشسوزی
 • میزان خسارت ارزیابی شده در زمان حادثه :  به ۸۰% ارزش ساختمان مورد بیمه خسارت وارد گردیده است .
 • میزان خسارت پرداختی شرکت بیمه قبل از انجام مشاوره با گروه مشاورین “آفرینش “:  شرکت بیمه طی یک فقره چک مبلغ ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به بانک عامل پرداخت نموده است .

ادامه نوشته

بیمه به زبان ساده

بیمه قراردادی است که اشخاص با پرداخت وجهی تحت عنوان حق بیمه، منعقد کنند

که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید.

بیمه شامل موارد ذیل می‌شود: بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن، بیمه حریق، بیمه سرقت و غیره»

ادامه نوشته

 مشاوره بیمه

راهنمایی

 به منظور تسریع درپاسخگویی به سوالات شما ، تقاضا می گردد ،

حتی الامکان اطلاعات زیررا به همراه طرح مشکل یا سوال برای ما ارسال فرمایید.

مشاوره درمورد پرونده ثالث :

۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟

۲- تاریخ وقوع حادثه

۳- تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه

۴- نسبت (فامیلی) زیاندیده یا زیاندیدگان  با راننده

۵- تعداد سرنشینان خودرو

۶- ظرفیت خودرو بر اساس کارت مشخصات خودرو

۷- تعداد متوفی و یا مصدومین حادثه

۸-  میزان تعهدات ( پوشش ) بیمه نامه

۹- شرکت بیمه طرف قرارداد

۱۰- تاریخ صدور رأی بدوی و رأی تجدید نظر

۱۱- میزان دیه بر اساس رأی دادگاه (کپی رای)

۱۲- میزان قبول  پرداخت شرکت بیمه ( بیمه گر)

۱۳- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)

۱۴- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه (یا کپی آنها)

مشاوره درمورد پرونده بدنه :

۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟

۲- نسبت راننده – مالک و بیمه گذار (بر اساس بیمه نامه)

۳- سن راننده خودرو

۴- نوع وسیله نقلیه موضوع بیمه

۵- تاریخ وقوع حادثه

۶- تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه

۷- علت حادثه

۸- میزان تقریبی خسارت بوجود آمده

۹- شرکت بیمه طرف تعهد ( پرداخت کننده خسارت )

۱۰- نوع گواهینامه راننده

۱۱- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)

۱۲- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه(یا کپی آنها)

مشاوره درمورد پرونده مسئولیت :

۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟

۲-  نوع بیمه نامه مسئولیتی که دارید؟

۳- تاریخ شروع وانقضاء بیمه نامه

۴- تاریخ وقوع حادثه

۵- علت حادثه

۶- نام شرکت بیمه ای

۷- خسارت از چه نوعی است ؟ جرح یا فوت

۸- تاریخ صدور رأی بدوی و رأی تجدید نظر

۹- علت عدم پرداخت خسارت (کپی نامه پاسخ شرکت)

۱۰- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه (یا کپی آنها)

۱۱- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)

مشاوره درمورد پرونده باربری :

۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟

۲- نوع بیمه باربری و شرایط پیوست آن

۳- تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه

۴- تاریخ وقوع حادثه

۵- علت حادثه

۶- شرکت بیمه مورد نظر

۷- میزان سرمایه بیمه شده

۸- میزان تقریبی خسارت بوجود آمده

۹- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)

۱۰- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه(یا کپی آنها)

مشاوره درمورد پرونده آتش سوزی :

۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟

۲- نوع بیمه نامه و شرایط پیوست آن

۳ – تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه

۴- تاریخ وقوع حادثه

۵- علت حادثه

۶- میزان تقریبی خسارت بوجود آمده

۷- نام شرکت بیمه ای

۸- میزان سرمایه بیمه شده

۹- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)

۱۰- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه (یا کپی آنها)

[contact-form-7 id=”497″ title=”فرم تماس ۱”]

تجربه نشان می دهد

شرکتهای بیمه بیشترین اطلاعات بیمه ای

( که اغلب نیز بنفع خودشان تفسیر میشود)

را تنها در زمان وقوع  حادثه وخسارت در اختیار بیمه گذاران قرار می دهند !

در طی سالیان متمادی فعالیت در صنعت بیمه کشور خلاء اطلاع رسانی شفاف را احساس نموده

و این خلاء ما را  بر آن داشت  تا بدون هیچگونه وابستگی به سازمان و یا  نهاد  بیمه ای ،

با تاسیس اولین دفتر خدمات مشاوره مستقل در ارائه صادقانه ترین و کاملترین اطلاعات در زمینه خرید یک بیمه نامه مناسب

و دریافت خسارت کامل از شرکتهای بیمه به آحاد هموطنان عزیز ،فعالیت خود را آغاز و گام های نخست را برداریم .

ما در گروه مشاورین  ” خدمات مشاوره آفرینش اندیشه توانا ” (به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۲) با بهره گیری از حضور و دانش کارشناسان با تجربه

بمنظور گسترش و توسعه فرهنگ بیمه ای درصددیم تا اطلاعات مورد نیاز و مسائل مرتبط با خسارات بیمه ای را

بصورت ساده و فارغ از پیچیدگی های فنی در اختیار هموطنان عزیزمان ، خصوصأ خریداران بیمه نامه  (بیمه گذاران) قرار دهیم .

 

 صلاحیت های تخصصی ما :

 ارائه خدمات مشاوره ای درخصوص نحوه دریافت خسارت ازشرکتهای بیمه

 ارائه خدمات مشاوره درخصوص بازدیدهای اولیه و بازدیدهای خسارت بیمه ای

 پذیرش و انجام امور داوری و کارشناسی بیمه ای

 ارائه خدمات مشاوره درخصوص رسیدگی به اسناد بیمه ای

 ارائه خدمات مشاوره جهت برگزاری مناقصات بیمه ای برای شرکتها و مؤسسات خصوصی و دولتی

 ارائه خدمات مشاوره درخصوص آنالیز ریسک های بیمه پذیر

 برگزاری جلسات آموزشی ومشاوره ای جهت افزایش اطلاعات عمومی درخصوص بیمه های بازرگانی (تجاری )

 

شما می توانید در ابتدا از قسمت دانستنی های بیمه دیدن فرمایید و در صورتی که سؤال خاصی پیرامون خسارات بیمه ای دارید

با مطالعه  چگونه بپرسیم  و یا از طریق قسمت ارتباط با ما   آن را مطرح نمایید .

پاسخگویی به سؤالات شما از طریق E_mail یا شماره تماس ارسالی و یا نمایش عمومی در سایت صورت خواهد گرفت.

کارشناسان آفرینش با دریافت سؤالات شما از مشکلات واقعی بیمه گذاران ( خریداران بیمه نامه ) آگاه شده و حداکثر تلاش خود را در یافتن و ارائه پاسخ های صحیح و کاربردی خواهند نمود   .

همچنین در صورت نیاز و تقاضای شما جهت پیگیری امور خسارتی در شرکتهای بیمه  امکان راهنمایی و معرفی شما به وکلا و کارشناسان حرفه ای وجود دارد.

 

همکاران ما :

 • کارشناسان رسمی دادگستری – قوه قضائیه در اموربیمه
 • ارزیابان رسمی خسارت بیمه ( Loss Adjuster )
 • وکلای دادگستری با تخصص امور بیمه
 • کارشناسان و کمک کارشناسان رشته مدیریت بیمه و فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر

  سخن آخر

با گذشت بیش از یک قرن  (۱۰۱ سال) از فعالیت صنعت بیمه کشور

خلاء حضور یک مؤسسه مستقل  مشاوره ای حرفه ای خارج ازچارچوب های معین و تعریف شده بیمه گران (شرکت های بیمه )

کاملأ مشهود و محسوس به نظر می رسید.

اگرچه نمی توان عملکرد نهادهای نظارتی ناظر بر فعالیتهای حرفه ای شرکتهای بیمه را در دفاع و حمایت از بیمه گذاران نادیده گرفت

اما  درکنار حضور یک سندیکای قانونی و مستقل و مدافع حقوق بیمه گران ( شرکتهای بیمه )

و جلوگیری از تأسیس حتی یک نهاد مستقل مدافع حقوق بیمه گذاران کشور درقالب یک NGO توسط بالاترین نهاد نظارتی !

مارا برآن داشت تا با هدف ارائه خدمات مشاوره مستقل به بیمه گذاران ( خریداران بیمه نامه ) درقالب تأسیس گروه  خدمات مشاوره ای در سال ۱۳۸۴ اولین قدم را برداریم .

هم اکنون با حضور همکاران وکیل با تجربه بیمه ای ، کارشناسان رسمی بیمه به  سرپرستی و مدیریت آقای محمد حسین غریب پاسخگوی مسائل و مشکلات بیمه گذاران کشور می باشیم.

مشاوره بیمه ای با گروه مشاورین آفرینش

مشاوره بیمه ای

راهنمایی

 به منظور تسریع درپاسخگویی به سوالات شما ، تقاضا می گردد ،

حتی الامکان اطلاعات زیررا به همراه طرح مشکل یا سوال برای ما ارسال فرمایید.

مشاوره درمورد پرونده ثالث :

۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟

۲- تاریخ وقوع حادثه

۳- تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه

۴- نسبت (فامیلی) زیاندیده یا زیاندیدگان  با راننده

۵- تعداد سرنشینان خودرو

۶- ظرفیت خودرو بر اساس کارت مشخصات خودرو

۷- تعداد متوفی و یا مصدومین حادثه

۸-  میزان تعهدات ( پوشش ) بیمه نامه

۹- شرکت بیمه طرف قرارداد

۱۰- تاریخ صدور رأی بدوی و رأی تجدید نظر

۱۱- میزان دیه بر اساس رأی دادگاه (کپی رای)

۱۲- میزان قبول  پرداخت شرکت بیمه ( بیمه گر)

۱۳- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)

۱۴- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه (یا کپی آنها)

مشاوره درمورد پرونده بدنه :

۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟

۲- نسبت راننده – مالک و بیمه گذار (بر اساس بیمه نامه)

۳- سن راننده خودرو

۴- نوع وسیله نقلیه موضوع بیمه

۵- تاریخ وقوع حادثه

۶- تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه

۷- علت حادثه

۸- میزان تقریبی خسارت بوجود آمده

۹- شرکت بیمه طرف تعهد ( پرداخت کننده خسارت )

۱۰- نوع گواهینامه راننده

۱۱- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)

۱۲- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه(یا کپی آنها)

مشاوره درمورد پرونده مسئولیت :

۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟

۲-  نوع بیمه نامه مسئولیتی که دارید؟

۳- تاریخ شروع وانقضاء بیمه نامه

۴- تاریخ وقوع حادثه

۵- علت حادثه

۶- نام شرکت بیمه ای

۷- خسارت از چه نوعی است ؟ جرح یا فوت

۸- تاریخ صدور رأی بدوی و رأی تجدید نظر

۹- علت عدم پرداخت خسارت (کپی نامه پاسخ شرکت)

۱۰- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه (یا کپی آنها)

۱۱- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)

مشاوره درمورد پرونده باربری :

۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟

۲- نوع بیمه باربری و شرایط پیوست آن

۳- تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه

۴- تاریخ وقوع حادثه

۵- علت حادثه

۶- شرکت بیمه مورد نظر

۷- میزان سرمایه بیمه شده

۸- میزان تقریبی خسارت بوجود آمده

۹- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)

۱۰- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه(یا کپی آنها)

مشاوره درمورد پرونده آتش سوزی :

۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟

۲- نوع بیمه نامه و شرایط پیوست آن

۳ – تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه

۴- تاریخ وقوع حادثه

۵- علت حادثه

۶- میزان تقریبی خسارت بوجود آمده

۷- نام شرکت بیمه ای

۸- میزان سرمایه بیمه شده

۹- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)

۱۰- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه (یا کپی آنها)

با ما تماس بگیرید