نوشته‌ها

مدرس :محمد حسین غریب

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه
مدیر عامل کانون حمایت از حقوق بیمه گذاران

ادامه نوشته

انتشارات پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

جلد دوم کتاب جامع آموزش بیمه
عنوان : بیمه های بازرگانی (اشخاص،اموال و مسئولیت)
انتشارات : پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

نوشته : دیوید کی
ترجمه : دکتر یونس مظلومی و نادیا حسینعلی‌زاده شلمانی
انتشارات : پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

برنامه ریزی بیمه عمر در بازار کتاب صنعت بیمه کشور

کتاب برنامه ریزی بیمه عمر

نوشته : استفان آر.لیمبرگ و رابرت جی.دایل<

ترجمه : محمدرضامهدیار اسماعیلی

انتشارات : پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

مطالعه روش های محاسباتی و ارزیابی ریسک های مختلف بیمه حوادث

مجرح طرح : پژوهشکده

گروه پژوهش بیمه های اشخاص

ادامه نوشته

انتشار کتاب دانستنی های بیمه درمان در جهت ارزیابی خسارت هزینه های دندانپزشکی

نوشته : دکتر رامش یزدانی

انتشارات : پژوهشکده

ادامه نوشته

انتشار جلد اول کتاب بیمه ساخت(احداث)

گروه تحقیق پیشرفته ۲۰۸B

ترجمه: علی اکبر ریسه

انتشارات پژوهشکده

ادامه نوشته