نوشته‌ها

ساعت ۲۴ در بیمه چیست ؟

گاهی شروع زمان خرید بیمه نامه  شخص ثالث  همراه می گردد با زمان استفاده از وسیله نقلیه و به تبع آن بروز خطر ! با این وصف که همزمان با انعقاد قراردادبیمه ،حادثه رانندگی نیز بوقوع می پیوندد.

از آنجا که در رویه عملی شرکتهای بیمه (بیمه گر) ، شروع تعهدات بیمه گر یا به اصطلاح ، شروع بیمه نامه ، ساعت ۲۴ بعد از انعقاد قرارداد است ،
ادامه نوشته