نوشته‌ها

ساعت ۲۴ در بیمه چیست ؟

گاهی شروع زمان خرید بیمه نامه  شخص ثالث  همراه می گردد با زمان استفاده از وسیله نقلیه و به تبع آن بروز خطر !

با این وصف که همزمان با انعقاد قراردادبیمه ،حادثه رانندگی نیز بوقوع می پیوندد.

ازآنجا که دررویه عملی شرکتهای بیمه (بیمه گر) ،

شروع تعهدات بیمه گر یا به اصطلاح ، شروع بیمه نامه ،

ساعت ۲۴ بعد از انعقاد قرارداد است ،

ادامه نوشته