نوشته‌ها

بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده فاقد کد یکتا نامعتبرند

بیمه مرکزی اعلام کرد:

از ابتدای مهرماه ۱۳۹۶، تمام شرکت های بیمه موظف هستند بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده را با اخذ کد یکتای از بیمه مرکزی صادر نمایند و

کد مذکور را با عنوان کد یکتای بیمه مرکزی روی بیمه نامه چاپ کنند.

ادامه نوشته