آشنایی با انواع بیمه در صنعت
دوره آموزشی آنلاین
مدرس : آقای محمد حسین غریب
کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه
مدیرعامل کانون حمایت از حقوق بیمه گذاران

آشنایی با انواع بیمه در صنعت (با رویکرد بیمه های بازرگانی)

دوره آموزشی آنلاین

مدرس : آقای محمد حسین غریب

سوابق حرفه ای : 
کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه
مدیرعامل کانون حمایت از حقوق بیمه گذاران


سوابق تدریس آموزشی:
پژوهشکده بیمه مرکزی ایران
سازمان مدیریت صنعتی ایران
موسسه آموزشی اتاق بازرگانی تهران و استانها
سازمان نظام مهندسی البرز وخراسان رضوی

دستاوردهای دوره :
 • آگاهی از شیوه های حل اختلاف با شرکت های بیمه بدون مراجعه به محاکم قضایی
 • آگاهی نسبت به مقررات و تکالیف شرکت های بیمه در زمان فروش بیمه نامه
 • آشنایی با اصول کلی تفاهم نویسی با شرکت های بیمه
 • آگاهی کامل نسبت به اهم وظایف قانونی خود در هنگام بروز خسارت و حقوق خود در رابطه با تسریع در دریافت خسارت
سر فصل های دوره :
 • خلاصه مبانی ،اصول و کلیات بیمه های بازرگانی ( مسئولیت،آتش سوزی وباربری …..)
 • انواع بیمه های بازرگانی و قواعد کاربردی حاکم بر صنعت بیمه.
 • تشریح مهمترین قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی.
 • تغییراتی که در قوانین بیمه از نظر خریدارن بیمه دور می ماند .
 • تبیین مهمترین تکالیف بیمه گران (شرکت های بیمه) و بیمه گذاران( خریداران و ذینفعان)
 • مهمترین نکات در زمان اعلام خسارت و ارائه مدارک به شرکت های بیمه .
 • مهمترین دلایل قانونی شرکت های بیمه گر در عدم پرداخت یا کاهش مبلغ خسارت .
 • اصول و کلیات تفاهم نامه نویسی ( جامع ) در قراردادهای بیمه ای .
 • مهمترین شیوه های رفع اختلاف در قراردادهای بیمه های بازرگانی .
مخاطبان تخصصی دوره:


مدیران
کارشناسان
کارکنان اجرایی بخش های مختلف بیمه
مدت دوره : یک جلسه 

تاریخ و ساعت برگزاری :


روز سه شنبه مورخ  : ۱۴۰۰/۳/۲۵
ساعت ۹ الی ۱۳
ثبت نام  از طریق تماس با  شماره تلفن های ذیل :
۰۹۱۶۹۵۱۳۷۵۶
۰۹۱۶۹۵۱۰۰۵۷
شرکت هرم کوشا